Monday, 5 December 2011

Hari di sambung pulak dengan tajuk pembelajaran yang baru iaitu Penaksiran, Pengujian, Pengukuran dan Penilaian. Di awal kuliah, saya telah diarahkan untuk membina jadual (KWHL) kemudian mengisi kotak KNOW ( pengetahuan sedia ada aku), HOW (macam mana nak tahu)cdan WHAT ( apa yang aku nak tahu). Manakala kotak LEARN tersebut diisi selepas mendengar penerangan daripada Dr.


Banyak jugak kesilapan dari segi maksud yang aku KNOW...tapi dah dengar kuliah...tahu banyak lah n boleh diperbaiki. untuk maksud penaksiran tu memang betol sebab aku dah pelajar before nih. belajar dari kesilapan..


KNOW
WHAT
HOW
LEARN
Penaksiran ialah satu proses mengumpul data tentang apa yang pelajar tahu yang apa yang mereka boleh lakukan.
-maksud sebenar penaksiran
-cari maklumat di internet
-berbincang dengan kawan
-proses mengumpul data tentang apa yang pelajar tahu dan boleh lakukan.
-proses mengumpul data yang boleh menghasilkan maklumat bagi tujuan menilai prestasi pelajar mengenai pengetahuan dan kemahiran yang dihargai.
-contoh alat penaksiran: kertas ujian, soalan2, rubric dan lain2.
-terdapat 3 pengelasan penaksiran antaranya ialah pengelasan berdasarkan tujuan, ketulenan, dan cara bagaimana data yang dikumpul itu dinilai dan ditafsir.
Pengujian ialah proses untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar.
-apa itu pengujian
-cara untuk menguji
-cari maklumat di internet
-melihat nota
-pengujian ialah pentaksiran yang menggunakan ujian yang lebih sistematik.
Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat dan jelas.
-definisi pengukuran
-bagaimana untuk melakukan pengukuran
-minta pendapat pelajar
-layari internet
-proses menyatakan kuantiti dimana skala standard atau alat pengukur diaplikasikan kepada objek, peristiwa atau keadaan.
Peilaian dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelajar memahami sesuatu pembelajaran dan untuk mengetahui sama ada objektif kita tercapai atau tidak.
-apakah maksud penilaian
-bagaimana untuk membuat penilaian
-membaca nota
-melayari internet
- proses menghakimi atau mengadili dengan membandingkan data.

No comments:

Post a Comment