Sunday, 4 December 2011

Pada hari ini, kami telah diarahkan untuk mengimbas kembali kaedah2 pembelajaran yang telah dipelajari dengan memberikan huraikan secara ringkas tentang kaedah pembelajaran tersebut.1. Pembelajaran Inkuri
* 1 kaedah pembelajaran yang dimulakan dengan soalan2 dan pelajar akan merangka penyiasatan berdasarkan 4 langkah iaitu dimulakan dengan soalan, kemudian merancang dan melakukan penyiasatan, analisis datan dan hasil dapatan dan di akhir pembelajaran, pelajar akan membuat pembentangan.

2. Pembelajran Berasakan Pemikiran
* 1 kaedah pembelajaran dimana pembinaan kemahiran secara kreatif dan krisis disampaikan secara terus atau eksplisit.

3.Pembelajaran Berasaakan Masalah
* 1 kaedah pembelajaran yang dimulakan dengan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sebenar. which is not onlt one correct answer for that problem.

4. Pembelajaran Koperatif
* pembelajaran dimana pelajar belajar dalam kumpulan yang dibahagikan secara heterogenous untuk mencapai satu matlamat yang sama berasakan 5 prinsip. ( prinsip pembelajaran koperatif yang telah saya nyatakan minggu lepas)

5. Pembelajaran Berasaskan Projek
* 1 kaedah dimana pelajar mejalankan 1 projek dan menghasilkan satu produk yang akan dipersembahkan diakhir projek tersebut.

No comments:

Post a Comment