Sunday, 4 December 2011

sambung balik pembelajaran hari ini...kih3x....


hari ini, kami turun pembelajari tentang:

Teknik memupuk Pemikiran analitikal dan kreatif antaranya ialah:
1. penggunaan peta minda, peta konsep dan Advance organizer
2. penggunaan analogi
3. penggunaan metafora

         sebelum ini, kami telah pun mempelajari tentang peta minda, peta konsep dan juga pernah membuat peta konsep serta advance organizer contohnya menggunakan (KWHL). Pada hari ini , kami akan mempelajari asatu lagi benda baru iaitu penggunaan analogi. 

PENGGUNAAN ANALOGI P*
        * kaedah analogi digunakan untuk membina jambatan konsep untuk pelajar bagi menghubungkan apa yang diketahui (konsep analog) dengan apa yang baru (konsep target).

Terdapat 6 langkah utama Model Pengajaran dengan Analog (Glynn, 1995):
1. perkenalkan konsep target
2. ulang kaji konsep analog
3. kenal pasti ciri-ciri relevan konsep target da analog
4. petakan ciri yang serupa
5. tunjukkan di mana analogi tidak sepadan
6. buat kesimpulan
 pe
Tugasan kami ialah membuat satu contoh model pengajaran dengan analogi dalam kumpulan dan kumpulan saya telah memilih satu analogi yang iaitu pembiasan cahaya (refraction of light).

 *perkenalkan konsep target dan ulangkaji konsep analog:

Target = refraction of light
Analog = soldier march


The bending of waves as they obliquely (some angle other than along the normal) enter a new medium. The bending is caused by one side of the wave changing speed before the other side.   Going from a fast medium into a slower medium will cause the ray of light to bend toward the normal.

*kenal pasti ciri-ciri relevan konsep target dan analog:

A useful analogy in explaining the refraction of light would be to imagine a marching band as they march from pavement (a fast medium) into mud (a slower medium)  The marchers on the side that runs into the mud first will slow down first.  This causes the whole band to pivot slightly toward the normal (make a smaller angle from the normal) .*petakan ciri yang serupa seperti dalam jadual ini:


*tunjukan dimana analogi tidak sepadan:
-pembiasan cahaya tersebut kita tidak dapat lihat dengan jelas bagaimana ianya berlaku, tetapi untuk analog askar yang berkawad tu kita boleh lihat bagaimana ianya berlaku.

Akhir sekali membuat kesimpulan iaitu berlaku pembengkokan adalah disebabkan oleh perubahan pecutan. Di akhir kelas ini, kami diminta untuk membentangkan hasil yang telah dibincangkan.

Nih video cikgu ayu ajar..p banyak Dr yang cakap...kah3x....xper... tapi maaflah video nyer senget pulak..sengek lah kepala anda....kih3x...masalah teknikal.


     


No comments:

Post a Comment